Kun Suomi Ruotsiin muutti... När Finland kom till Sverige...


sverigefinska riksförbundet
Monday, September 7, 2020 to Saturday, September 19, 2020

Europe, Sweden, Östergötland, Finspång
100

Näyttely Ruotsin Suomalaisten Keskusliitosta //En utställning från Sverigefinska Riksförbundet.


1960- ja 1970 luvuilla Suomesta mutti Ruotsin yli 320000 henkilöä. Korkeimmillaan muuttoaalto oli viisikymmentä vuotta sinnen. Tämä näyttely kertoo heistä, jotka muuttivat.

//

Under 1960- och 70-talen flyttade fler än 320 000 personer från Finland till Sverige. För femtio år sedan nådde flyttvågen sin kulmen. Denna utställning handlar om de som flyttade.


Näyttely on kaksikielinen. // Utställningen är tvåspråkig.


Theme
 • Society
  • Language
  • Humanities
   • Languages
   • History
Type
 • Learning
  • Information
 • Exhibition
For
 • Accessibility
  • Stroller
  • Wheelchair
 • Age
  • Seniors
  • Teenagers
  • Adults