DateTimeTitle
10 Aug13:00Teknikhjälp - DigidelCenter
10 Aug17:00Lättläst bokcafé
11 Aug16:00Nytryckt: Anna Nygren
12 Aug14:00Digitala dagar
13 Aug14:00Digitala dagar
17 Aug13:00Teknikhjälp - DigidelCenter
17 Aug17:00Lättläst bokcafé
18 Aug16:00Nytryckt: Å Bjurhamn och S Sjöberg
19 Aug18:00Niklas Rådström - INSTÄLLT p.g.a sjukdom
24 Aug13:00Teknikhjälp - DigidelCenter
24 Aug17:00Lättläst bokcafé
26 Aug18:00Annika Norlin
27 Aug17:00Musikverkstad
31 Aug13:00Teknikhjälp - DigidelCenter
22 Sep18:00Filosofiskt forum - Lyssnande
24 Sep17:00Tecknarverkstad
29 Sep18:00Filosofiskt forum - Smitta
1 Oct15:00Afternoon Tea
6 Oct13:00Öppen Salong
6 Oct18:00Filosofiskt forum - Tillit
8 Oct17:00Poddverkstad
13 Oct13:00Öppen Salong
13 Oct18:00Filosofiskt forum - Nåd
20 Oct13:00Öppen Salong
20 Oct18:00Filosofiskt forum - Frustration
22 Oct17:00Skrivarverkstad
27 Oct13:00Öppen Salong
27 Oct18:00Filosofiskt forum - Vanära
3 Nov13:00Öppen Salong
3 Nov18:00Filosofiskt forum - Skuld
5 Nov15:00Afternoon Tea
5 Nov17:00Musikverkstad
10 Nov13:00Öppen Salong
10 Nov18:00Filosofiskt forum - Solidaritet
17 Nov13:00Öppen Salong
19 Nov17:00Musikverkstad
24 Nov13:00Öppen Salong
26 Nov15:00Afternoon Tea
3 Dec17:00Bildverkstad